-A +A

Studia w Pekinie

Do końca lutego 2017 roku trwa nabór studentów na dwuletnie studia magisterskie i czteroletnie studia doktoranckie w zakresie CHEMII w Pekinie. Studia prowadzone są w języku angielskim.

Osoby zainteresowane studiowaniem w Chinach proszone są o kontakt z dr hab. Iwoną Łakomska, prof. UMK.

Odznaczeni pracownicy Wydziału

19 lutego 2017 r. podczas Święta Uniwersytetu odznaczenia państwowe otrzymali zasłużeni pracownicy naszego Wydziału: prof. dr hab. Alina Sionkowska (Medal Srebrny  Za  Długoletnią  Służbę), prof. dr hab. Przemysław Kita (Medal Złoty  Za  Długoletnią  Służbę), prof. dr hab. Andrzej Wojtczak (Medal Złoty  Za  Długoletnią  Służbę) i dr hab. Mirosław Wełniak, prof. UMK (Medal Komisji Edukacji Narodowej).

GRATULUJEMY!

Seminarium wydziałowe

8 lutego 2017 roku o godz. 12 w Audytorium II, dr hab. Robert Pązik z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu wygłosi wykład
pt: "Właściwości luminescencyjne i magnetyczne nanocząstek mieszanych tlenków metali otrzymanych w warunkach hydro- i niehydrolitycznych do zastosowań biologicznych".

Serdecznie zapraszamy

Miliony z NCN

dr hab. Sylwia Studzińska i dr Zbigniew Rafiński znaleźli się w gronie laureatów konkursu SONATABIS6 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Strony

Subskrybuj web.chem.umk.pl RSS