-A +A

Prezentacja Wydziału na Festiwalu Nauki

19 stycznia 2017 roku członkowie SKNCh (Magdalena Gabryeniak, Łukasz Nuckowski, Paweł Szubarga, Wojciech Zięba) poprowadzą 3-godzinne warsztaty chemiczne dla młodzieży licealnej w ramach Dnia Otwartego dla Uczelni - Festiwalu Nauki zorganizowanego w I LO w Ostródzie. Festiwal jest również świetną okazją do zaprezentowania oferty dydaktycznej naszego Wydziału na rok akademicki 2017/18.

POLONIUM na Wydziale

Projekt badawczy pt: "Innowacyjne membrany polimerowe zawierające polimeryzowalne ciecze jonowe" opracowany przez dra hab. Wojciecha Kujawskiego, prof. UMK uzyskał finansowanie z programu „POLONIUM”, w ramach umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Francuskiej. Ten międzynarodowy projekt będzie realizowany we współpracy z Uniwersytetem w Rouen. GRATULUJEMY!

Nasi eksperci w NCN

W 2016 roku w gronie ekspertów oceniających wnioski złożone w konkursach Narodowego Centrum Nauki znalazła się 3-osobowa reprezentacja naszego Wydziału: prof. dr hab. Artur Terzyk; dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch, prof. UMK i dr Anna Kaczmarek-Kędziera.

Gratulujemy!

Strony

Subskrybuj web.chem.umk.pl RSS