Jesteś tutaj

-A +A

Doktoraty

Doktoraty obronione w: 2017, 2016, 2015, 2014

2017

 • mgr Kornelia Kadac"Synteza i właściwości materiałów ze szkieletem politiofenowym przewodzących na drodze mechanizmu dualnego"
​             promotor: dr hab. Jacek Nowaczyk
                     20.09.2017
 • mgr Edyta Mikuła, "Elektrochemiczne bioczujniki do oznaczania potencjalnych markerów choroby Alzheimera"
             promotor: prof. dr hab. Hanna Radecka
                   15.03.217

 • mgr Ewa Węder, "Diagnostyka plazmy generowanej różnymi metodami na podstawie struktur charakterystycznych linii rentgenowskich metali"
             promotor: dr hab. Katarzyna Słabkowska
                  08.03.2017

 • mgr  Justyna Walczak, "Lipidomika - separacja i identyfikacja frakcji biologicznie aktywnej z wykorzystaniem sprzężonych technik separacyjnych"
             promotor: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
             promotor pomocniczy: dr hab. Szymon Bocian
                  11.01.2017

2016

 • mgr Anna Filipiak-Szok, "Analiza składu surowców roślinnych pochodzenia azjatyckiego oraz otrzymywanych z nich suplementów diety". 
             promotor: prof. dr hab. Edward Szłyk
                    21.12.2016

 • mgr Paweł Pomastowski, "Synteza i charakterystyka nanokomozytów bazujących na wiązaniu kationów metali z białkami".
             promotor: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
                    14.12.2016

 • mgr Agnieszka Tułodziecka, "Opracowanie metod analitycznych do oceny aktywności przeciwutleniającej nasion oleistych z rodzaju Brassica oraz ich produktów"
             promotor: dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak, prof. UMK
                   16.11.2016

 • mgr Magdalena Metzler,  "Otrzymywanie i właściwości nanokompozytów na bazie poli(kwasu akrylowego) oraz kopolimeru chitozanu i kwasu akrylowego z   dodatkiem srebra"
             promotor: prof. dr hab. Halina Kaczmarek
                   19.10.2016 

 • mgr Grzegorz Piechota, "Opracowanie metody oznaczania i usuwania lotnych metylosiloksanów z biogazu składowiskowego wykorzystywanego w procesie kogeneracji energii elektrycznej i ciepła".
            promotor: dr hab. Roman Buczkowski, prof. UMK
                  21.09.2016

 • mgr Marta Chylińska, "Otrzymywanie i charakterystyka nowych N-halaminowych materiałów polimerowych o właściwościach biocydowych".
             promotor: prof. dr hab. Halina Kaczmarek
                   29.06.2016

 • mgr Anna Banach, "Chiralne chalkogenidy pochodne monoterpenów - syntezy i reakcje".
             promotor: dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK
                   17.02.2016

 • mgr Joanna Rudnicka, "Niekonwencjonalne i chromatograficzne metody detekcji markerów wczesnego wykrywania chorób nowotworowych"
             promotor: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
                   20.01.2016

2015

 • mgr Kamil Hoffmann, "Synteza i badania strukturalne karboksylowych kompleksów platyny z triazolopirymidynami o potencjalnych właściwościach cytotoksycznych"
             promotor: dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK
             promotor: dr hab. Joanna Wietrzyk, prof. PAN
                     02.12.2015

 • mgr Piotr Weber, "Własności wybranych chaotycznych układów dynamicznych i ich kwantowych odpowiedników"
             promotor: dr hab. Piotr Pepłowski
                 18.11.2015

 • mgr Joanna Fenska, "Kinetyka i mechanizmy przemian redoksowych oraz częściowej dechelatacji wybranych kompleksów rutenu z ligandami N, O-donorowymi"
             promotor: prof.dr hab. Przemysław Kita
                 21.10.2015

 • mgr Agnieszka Ludwiczak, " Ekspresja, analiza kinetyczna i regulacja kinaz adenylanowych dwóch szczepów bakterii termofilnych"
             promotor: prof. dr hab. Andrzej Wojtczak
             promotor: dr hab. Michał Komoszyński, prof. UMK
                    23.09.2015

 • mgr Marzena Fandzloch, "Poszukiwanie nowych związków koordynacyjnych rutenu z triazolopirymidynami o potencjalnych właściwościach cytotoksycznych"
             promotor: dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK
                   24.06.2015

 • mgr Karolina Werengowska-Ciećwierz, " Nanorurki węglowe w celowanej terapii przeciwnowotworowej"
             promotor: prof. dr hab. Artur Terzyk
             promotor pomocniczy: dr Marek Wiśniewski
                   27.05.2015

 • mgr Joanna Kujawa, "Właściwości hydrofobizowanych powierzchni proszków tlenków metali i membran ceramicznych z Al2O3, TiO2 i ZrO2"
            promotor: dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK
                   06.05.2015

 • mgr Krzysztof Garman, "Nowe modyfikatory właściwości glinek smektycznych stosowanych jako nanonapełniacze w nanokompozytach polimerowych na bazie poliolefin i poli(tereftalanu etylenu)"
            promotor: dr hab. Wojciech Czerwiński, prof. UMK
                  08.04.2015

2014

 • mgr Małgorzata Szultka-Młyńska, "Badanie produktów metabolizmu leków nowej generacji za pomocą mikroekstrakcyjnych technik przygotowania próbek w połączeniu z LC-MS"
             promotor: prof. dr hab. Bogusław Buszewski
                     17.12.2014

 • mgr Justyna Kozłowska, "Kompozyty kolagenu z hydroksyapatytem do zastosowań biomedycznych"
             promotor: prof. dr hab. Alina Sionkowska
                     22.10.2014

 • mgr Joanna Starosta, "Teoretyczne badania struktur linii rentgenowskich serii K, L, M oraz ich zastosowanie do interpretacji procesów zderzeniowych i diagnostyki plazmy"
             promotor: prof. dr hab. Marek Polasik
                    23.06.2014

 • mgr Marcin Budny, "Cyklizacje diazozwiązków pochodnych hydroksyloamin katalizowane związkami rodu"
             promotor: dr hab. Mirosław Wełniak, prof. UMK
                   11.06.2014

 • mgr Anna Kmieciak, "Synteza i zastosowanie ligandów monoterpenowych w katalitycznej syntezie asymetrycznej"
             promotor: dr hab. Mirosław Wełniak, prof. UMK
                   14.05.2014

 • mgr Agnieszka Bielicka, "Nowe materiały węglowe w badaniach kumulacji i uwalniania związków organicznych (w tym leków)"
             promotor: prof. dr hab. Artur Terzyk
                   19.03.2014