Jesteś tutaj

-A +A

Dziekanat studencki

 

 

Informacje organizacyjne

dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia

 (wszystkie kierunki Wydziału Chemii UMK)

  1. Uroczysta immatrykulacja odbędzie się 2 października 2017 r.

o godz. 16:00 w Audytorium nr 1

  1. W celu załatwienia wszystkich formalności administracyjnych należy przed planowaną immatrykulacją zgłosić się do Dziekanatu Studenckiego (pok. 72)
  2. Dni i godziny przyjęć w Dziekanacie dla studentów I roku wszystkich kierunków:

- 29 wrzesień w godz. 10:00 – 14:00

- 30 wrzesień w godz. 10:00 – 14:00

  1. Szczegółowe plany zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2017/18 dostępne będą na stronie http://web.chem.umk.pl/plany_zajec oraz zostaną wywieszone w gablocie na Wydziale Chemii  od dnia 20.09.2017 r.
  2. Studenci samodzielnie rejestrują się na zajęcia poprzez system USOS
  3. Termin rejestracji na zajęcia:  25.09.2017 od godz. 11:00 – 6.10.2017 do godz. 23:59  (w tym czasie można się rejestrować i wyrejestrowywać z grup zajęciowych)
  4. Szczegółowy opis postepowania w sprawie założenia konta w systemie USOS zawiera link „USOSWEB – pierwsze logowanie” zamieszczony na stronie http://web.chem.umk.pl/sites/all/files/1rok/usosweb_pierwsze_logowanie.pdf
  5. Wszelkie wątpliwości związane z rozpoczęciem studiów na Wydziale Chemii można wyjaśniać z pracownikami Dziekanatu Studenckiego  - tel .56/611-4327

e-mail: dziekanat@chem.umk.pl

 

Spotkanie organizacyjne dla studentów pierwszych lat studiów wszystkich kierunków odbędzie się

2 października 2017 r. po uroczystej immatrykulacji

w Audytorium nr 1