Jesteś tutaj

-A +A

Granty

Aktualnie realizowane granty:

 

Lp.Tytuł projektuKierownik grantuTermin realizacji
KBN Sonata
1.Szerokość naturalna linii hipersatelitarnej jako odzwierciedlenie mechanizmu wytwarzania stanów K-2dr hab. Katarzyna Słabkowska2011.12.27 - 2017.12.26
KBN Opus
2.Dokładne obliczenia kwantowochemiczne i dynamika ultrazimnych molekułdr Dariusz Kędziera2013.07.02 - 2017.07.01
NCN Preludium
3.Synteza nowych, nanokrystalicznych czynników sieciujących na bazie polisacharydów pozyskanych z odpadów roślinnych i makulatury o potencjalnym zastosowaniu biomedycznychmgr Katarzyna Węgrzynowska-Drzymalska 
4.Specyficzność i selektywność chemicznie związanej N,O-dialkilofosfoamidowej fazy stacjonarnej w chromatograficznej analizie substancji biologicznie ważnychmgr Katarzyna Krzemińska 
5.Dedykowane fazy stacjonarne typu immobilizowanego peptydu do analityki substancji biologicznie ważnychmgr Magdalena Skoczylas 
6.Projektowanie, otrzymywanie i badanie właściwości materiałów chitozanowych ze związkami aktywnymi do zastosowań biomedycznychdr Marta Chylińska2015.09.04 - 2017.09.03
7.Materiały węglowe o wysokiej zawartości azotu i wysokim przewodnictwie elektrycznymmgr Anna Ilnicka2015.08.10 - 2018.08.09
8.Otrzymywanie magnetycznych materiałów sorpcyjnych na bazie polimerów z odciskiem cząsteczkowym do izolowania i oznaczania zearalenonu z próbek biologicznychmgr Katarzyna Kwaśniewska2015.08.05 - 2017.08.04
9.Wykorzystanie technik sprzężonych do identyfikacji i profilowania lotnych związków organicznych (LZO) ze śliny u osób z chorobami jamy ustnejmgr inż. Maciej Malinowski2015.08.05 - 2017.08.04
10.Projektowanie, otrzymywanie i badanie właściwości materiałów na bazie polimerów naturalnych z dodatkiem glikozaminoglikanów izolowanych z odpadów przemysłu spożywczegomgr Beata Kaczmarek2016.08.08 - 2018.08.07
11.Synteza i badanie właściwości superparamagnetycznych nanocząstek pokrywanych biopolimerami i fotouczulaczami jako materiałów o potencjalnej aktywności w hipertermii i PDTmgr Dorota Chełminiak-Dudkiewicz2016.08.12 - 2018.08.11
NCN Sonata
12.Organokatalityczne strategie syntetyczne z udziałem N-heterocyklicznych karbenów - nowe kierunki i zastosowaniadr Zbigniew Rafiński2017.04.06 - 2022.04.05
13.Wpływ porowatości i natury chemicznej powierzchni węgla na równowagi reakcji chemicznych - systematyczne badanie
z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo
dr hab. Sylwester Furmaniak2015.07.21 - 2018.01.20
14.Synteza i badanie oddziaływania magnetycznych nanocząstek pokrywanych białkiem surowicy krwi ludzkiej z wybranymi lekami
w warunkach normalnych i sztucznie wywołanego stresu oksydacyjnego
dr Marta Ziegler-Borowska2015.07.15 - 2018.07.14
NCN Opus
15.Nowe podejście w identyfikacji patogenów za pomocą sprzężonych technik separacyjnych (CE-FIF-MALDI-TOF-MS, LCxLC-MS/MS, GCxGC-G-TOF) dla potrzeb spersonalizowanej diagnostyki medycznejdr Małgorzata Szultka-Młyńska2017.02.23 - 2022.02.22
16.Oddziaływanie pomiędzy kolagenem, kwasem hialuronowym
i chitozanem w roztworze i cienkich filmach prowadzące do otrzymywania nowych materiałów do zastosowań biomedycznych
i kosmetycznych
prof. dr hab. Alina Sionkowska2014.08.01 - 2017.07.31
17.Samonastawne moduły do analitycznego i preparatywnego rozdzielania cząstek o rozmiarze mikrometrycznymprof. dr hab. Bogusław Buszewski2015.01.29 - 2017.07.28
18.Projektowanie i synteza materiałów porowatych na bazie biopolimerów i ich kompozytów z magnetytem jako potencjalnych sorbentów dla leków z grupy NLPZdr Anna Kaczmarek-Kędziera2015.01.22 - 2018.01.21
19.Teoretyczne badania wiązania wodorowego typu charge-inveteddr Mirosław Jabłoński2016.02.03 - 2019.02.02
20.Nowe związki MOF jako degradowalne nanokontenery inhibitorów kinaz tyrozynowych w nowoczesnej terapii przeciwnowotworowejprof. dr hab. Artur Terzyk2016.03.17 - 2019.03.16
21.

Badania wpływu napełniaczy mineralnych na strukturę
i właściwości piezoelektryczne elektretów
z poliolefin krystalicznych

prof. dr hab. Halina Kaczmarek2016.04.27 - 2019.04.26
22.Zmiany w metabolizmie żelaza indukowane przez związki
o działaniu przeciwnowotworowym in vitro i in vivo
dr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK2016.04.27 - 2019.04.26
NCN Maestro
23.Zastosowanie sprzężonych i łączonych technik separacyjnych
w badaniach metabolomicznych i poszukiwaniu markerów chorób nowotworowych
prof. dr hab. Bogusław Buszewski2015.05.15 -2018.05.14
NCN Harmonia
24.Innowacyjne membrany polimerowe zawierające reaktywne ciecze jonowe (RILs) i polimeryzowalne ciecze jonowe (PILs)dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK2016.04.08 - 2019.04.07
NCN Fuga
25.Izomeryzacja trioz do kwasu mlekowego z zastosowaniem hierarchicznych mezoporowatych zeolitów zawierających jony metali przejściowychdr Agnieszka Feliczak-Guzik2016.12.01 - 2018.01.31
MNiSW Iuventus Plus
26.Badanie metabolicznych transformacji i farmakologicznej skuteczności wybranych chemioterapeutyków za pomocą łączonych technik separacyjnych w układzie in vitrodr Małgorzata Szultka-Młyńska2015.10.27 - 2018.09.30
NCBiR CuBR
27.Warstwy i powłoki z udziałem renu, jego związków lub stopów - ich właściwości, zastosowania oraz metody nanoszeniaprof. dr hab. Edward Szłyk2015.04.01 - 2018.03.31
NCBiR Plantarum
28.Rośliny uprawne oraz produkty naturalne jako źródła substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do produkcji preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych i suplementów dietyprof. dr hab. Bogusław Buszewski2016.04.01 - 2019.03.31

 

Zakończone granty:

 

Lp.Tytuł projektuKierownik grantuTermin realizacji
NCN Symfonia
1.Zastosowanie łączonych technik separacyjnych do frakcjonowania nanocząsteczek i matabolitów o charakterze antybiotycznym wytwarzanych przez promieniowce ze środowisk ekstremalnychprof. dr hab. Bogusław Buszewski09.12.2013 - 08.12.2016
NCN Opus
2.Wytwarzanie i badanie właściwości fluoresencyjnych hybrydowych warstw substrat - związek koordynacyjny - tlenek cynkuprof dr hab. Edward Szłyk2014.03.24 - 2017.03.23
NCN Preludium
3.Nowe chiralne difosfiny pochodne pinenu jako ligandy w enancjoselektywnych reakcjach tworzenia wiązań C-N i C-Cdr Anna Kmieciak2013.07.18 - 2017.03.17
4.Oddziaływania wiążące aktywatorów w bakteryjnych kinazach adenylanowychmgr Agnieszka Ludwiczak2015.02.24 - 2017.02.23
5.Przemiany redoksowe chromowych suplementów diety z cysteiną
i kwasem pikolinowym
mgr Emilia Kiersikowska2016.02.22 - 2017.02.21
6.Opracowanie metody oznaczania wybranych amin biogennych
w paliwie i winie z zastosowaniem technik HPLC i 19F NMR
mgr Anna Piasta2016.02.08 - 2017.02.07
NCN Sonata
7.Synteza nowej generacji chemicznie związanych faz stacjonarnych do odwróconego układu faz chromatografii cieczowej
i chromatografii oddziaływań hydrofilowych
dr hab. Szymon Bocian2014.02.14 - 2017.02.13
MNiSW Iuventus Plus
8.Synteza peptydowych faz stacjonarnych do oznaczania substancji biologicznie aktywnych w technikach chromatograficznychdr hab. Szymon Bocian2015.03.18 - 2017.03.17