Jesteś tutaj

-A +A

Habilitacje

Habilitacje uzyskane w latach: 20172016, 2015, 2014

2017

 • dr Marek Wiśniewski, "Poszukiwanie praktycznych zastosowań nowych materiałów węglowych"

            07.06.2017


2016

 • dr Sylwester Furmaniak, "Modelowanie in silico węgli aktywnych i nanomateriałów węglowych oraz ich właściwości adsorpcyjnych"
 • dr Katarzyna Lewandowska, "Wpływ oddziaływań międzycząsteczkowych na wybrane właściwości fizykochemiczne mieszanin i kompozytów chitozanu z polimerami naturalnymi i syntetycznymi"
 • dr Marek Krzemiński, "Enancjoselektywna redukcja wiązań C=O i C=N katalizowana terpenowymi oksazaborolidynami i estrami spiroborowymi"
 • dr Katarzyna Słabkowska"Teoretyczne parametry charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego umożliwiające odzwierciedlenie mechanizmu wytwarzania stanów K-2 oraz będące podstawą diagnostyki plazmy nisko- i wysokotemperaturowej"
 • dr Szymon Bocian, "Opis zjawisk powierzchniowych w chromatografii cieczowej z wykorzystaniem nowej generacji chemicznie związanych faz stacjonarnych"
 • dr Ewa Kłodzińska, "Nowe rozwiązania metodyczne w elektroforezie kapilarnej dla potrzeb diagnostyki medycznej patogenów"
 • dr Sylwia Studzińska"Nowe podejście do chromatograficznej analizy związków budujących kwasy nukleinowe"

 

2015

 • dr Anna Kamecka"Trwałość a struktura kompleksów heteroligandowych powstajacych w układach Cu(II)-alifatyczna amina-bioligand"
           21.01.2015

 • dr Jacek Nowaczyk"Wpływ ozonu na właściwości fizykochemiczne polimerów przewodzących z grupy pochodnych politiofenu"
           21.01.2015

2014

 • dr Przemysław Kosobucki"Analiza prostych i złożonych związków jonowych w matrycach środowiskowych za pomocą technik separacyjnych"
           24.09.2014

 • dr Michał Szumski"Polimerowe, monolityczne fazy stacjonarne do chromatografii - preparatyka, charakterystyka i zastosowanie"
           23.06.2014

 • dr Iwona Szymańska"Projektowanie i charakterystyka strukturalna nowych karboksylanowych połączeń Ag (I), Cu (I) i Cu (II) jako prekursorów nanometrycznych warstw metalicznych"
           11.06.2014