Jesteś tutaj

-A +A

Katedry / Zakłady / Pracownie

Katedry
Lp.KatedraKierownikTelefon
1.Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanejprof. dr hab. Edward Szłyk(56) 611-43-04
 Chemia Bionieorganiczna - zespół naukowydr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK(56) 611-45-10
 Chemia i Technologia Tłuszczów Jadalnych -
zespół naukowy
dr hab. Aleksandra Szydłowska-Czerniak, prof. UMK(56) 611-47-86
2.Katedry Chemii Biomateriałów i Kosmetykówprof. dr hab. Alina Sionkowska(56) 611-45-47
3.Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerówdr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK(56) 611-45-15
 Zespół Fizykochemii i Chemometrii Zjawisk Membranowychprof. dr hab. Romuald Wódzki(56) 611-45-13
 Zespół Membran i Technik Membranowychprof. dr hab. Stanisław Koter,
dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK
(56) 611-43-18
 Zespół  Fizykochemii Polimerówdr hab. Jacek Nowaczyk(56) 611-48-38
 Zespół  Chemii Jądrowej i Radiacyjnejprof. dr hab. Alexandre Chostenko(56) 611-47-89
4.Katedra Chemii i Fotochemii Polimerówprof. dr hab. Halina Kaczmarek(56) 611-43-12
5.Katedra Chemii Materiałów, Adsorpcji
i Katalizy
dr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK(56) 611-45-03
 Zespół Fizykochemii Materiałów Węglowychprof. dr hab. Artur P. Terzyk(56) 611-43-71
 Zespół Syntezy, Badania i Modelowania Nowych Materiałówdr hab. Jerzy Łukaszewicz, prof. UMK(56) 611-43-39
 Zespół Zastosowań Materiałów Węglowych
w Elektrochemii i Ochronie Środowiska
prof. dr hab. Stanisław Biniak(56) 611-43-38
6.Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnejdr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK(56) 611-43-37
 Zespół Kinetyki i Mechanizmów Reakcji Związków Koordynacyjnych w Roztworachdr hab. Anna Katafias(56) 611-43-37
 Zespół Magnetochemii i Nanomateriałówdr hab. Grzegorz Wrzeszcz, prof. UMK(56) 611-49-74
7.Katedra Chemii Organicznejdr hab. Jacek Ścianowski, prof. UMK(56) 611-45-32
8.Katedra Chemii Środowiska i Bioanalitykiprof. dr hab. Bogusław Buszewski(56) 611-43-08
9.Katedra Technologii Chemicznejdr hab. Urszula Kiełkowska(56) 611-45-36

 

Zakłady
Lp.ZakładKierownikTelefon
1.Zakład Chemii Kwantowejprof. dr hab. Maria Barysz(56) 611-47-61
2.Zakład Chemicznych Procesów Proekologicznychdr hab. Roman Buczkowski, prof. UMK(56) 611-43-31
3.Zakład Krystalochemii i Biokrystalografiiprof. dr hab. Andrzej Wojtczak(56) 611-45-06
4.Zakład Spektroskopii Atomowejprof. dr hab. Marek Polasik(56) 611-43-05

 

Pracownie
Lp.PracowniaKierownikTelefon
1.Pracownia Analiz Instrumentalnychdr Grzegorz Trykowski(56)-611-48-32
2.Laboratorium Badań Środowiska Pracydr Anna Filipiak-Szok(56)-611-45-45