Jesteś tutaj

-A +A

Komisje wydziałowe

Przedstawiciele Wydziału w Senacie
Komisje wydziałowe i pełnomocnicy Dziekana
Wydziałowa Komisja Oceniająca

Zadania: okresowe oceny działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej nauczycieli akademickich, opiniowanie wniosków o nagrody i wyróżnienia.

Przewodniczący: prof. dr hab. Edward Szłyk 

Członkowie:

Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych

Zadania: Przygotowanie propozycji planów studiów, systemu oceniania, podziału na specjalności, korelacja treści programowych, analiza procesu dydaktycznego.

Przewodniczący:  prof. dr hab. Edward Szłyk

Członkowie:

W skład Komisji wchodzą ponadto:

-  jeden przedstawiciel studentów zgłoszony przez Samorząd Studencki – Patrycja Topka,

- jeden przedstawiciel doktorantów  zgłoszony przez Samorząd Doktorantów – mgr Beata Kaczmarek.

 

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia

Przewodnicząca: dr hab. Iwona Łakomska, prof. UMK


Członkowie:

W skład Komisji wchodzą ponadto:

-  jeden przedstawiciel studentów zgłoszony przez Samorząd Studencki – Patrycja Topka,

- jeden przedstawiciel doktorantów  zgłoszony przez Samorząd Doktorantów – mgr Dorota Chełminiak-Dudkiewicz.

 

Wydziałowy Koordynator ds. Jakości Kształcenia
Wydziałowa Komisja Inwentarzowa

Przewodniczący: prof. dr hab. Gerhard Rychlicki

Członkowie:

  

Wydziałowa Komisja Wydawnicza

Przewodniczący: prof. dr hab. Alina Sionkowska

Członkowie:

Pełnomocnik Dziekana - Koordynator Wydziału d/s ECTS i programu LLP Erasmus
Pełnomocnik Dziekana ds. Zawodowych Praktyk Studenckich