Jesteś tutaj

-A +A

Aktualności

6.04.2018

Zwycięzcami LIV Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego zostali:

I miejsce:  Maciej Łukasik - V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie, opiekun: Krzysztof Kuśmierczyk

II miejsce: Anna Małkiewicz - Zespół Szkół UMK w Toruniu, opiekun: Małgorzata Augustynowicz-Kłyszewska

III miejsce: Piotr Dąbrowski - II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie, opiekun: Teresa Kołogrecka-Bajek

Komitet Główny Konkursu postanowił przyznać również tytuły Laureata Konkursu uczestnikom, którzy uzyskali co najmniej 80% możliwych do uzyskania punktów łącznie w obu etapach:

4. Grzegorz Procyk - Zespół Szkół UMK w Toruniu, opiekun: Małgorzata Augustynowicz-Kłyszewska

5. Maciej Czajkowski - Zespół Szkół UMK w Toruniu, opiekun: Małgorzata Augustynowicz-Kłyszewska

6. Kordian Głąbowski - II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie, opiekun: Teresa Kołogrecka-Bajek

7. Kajetan Karaszewski - Zespół Szkół UMK w Toruniu, opiekun: Małgorzata Augustynowicz-Kłyszewska

8. Filip Gwardecki – Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego w Skierniewicach, opiekun: Joanna Lenkiewicz

9. Filip Słysz - II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie, opiekun: Teresa Kołogrecka-Bajek, Jolanta Wolska oraz ex-aequo

Szymon Bielenin - Klasyczne Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego w Skierniewicach, opiekun: Joanna Lenkiewicz

11. Jan Dudziński - II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu, opiekun: Hanna Chlewicka

12. Maria Wyrzykowska - LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, opiekun: Ludmiła Szterenberg 

 

Wyniki końcowe LIV edycji konkursu znajdują się tutaj.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i finalistom uzyskanych wyników. Wszystkim uczestnikom Konkursu oraz ich opiekunom dziękujemy za udział w Konkursie.

Szczegółowe wyniki zawodów finałowych zostaną przesłane indywidualnie na adresy email uczestników finału lub ich opiekunów w ciągu dwóch dni.

 

30.03.2018

W zakładce Zadania zamieszczono zadania z zawodów finałowych wraz z przykładowymi rozwiązaniami. Wyniki finału Konkursu zostaną podane 6 kwietnia 2018 r.

 

1.03.2018

Plan zawodów finałowych w dniach 9-10 marca

piątek, 9 marca

13:30 - rozpoczęcie Konkursu przez przedstawicieli władz Dziekańskich oraz patrona konkursu - przestawiciela Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego - Audytorium I

14:00 - 17:00 - część laboratoryjna Konkursu (obowiązują fartuchy laboratoryjne) - pracownie dydaktyczne Wydziału Chemii

sobota, 10 marca

8:45 - wpuszczanie finalistów na część teoretyczną - Audytoria I i II

9:00 - 12:00 - część teoretyczna Konkursu

12:00 - zakończenie zawodów finałowych

 

17.01.2018

Finał Konkursu odbędzie się na Wydziale Chemii UMK w Toruniu w dniach 9-10 marca 2018 r.
Część pisemna - piątek 9 marca, godz. 14:00-17:00
Część laboratoryjna - sobota 10 marca, godz. 9:00-12:00

Część laboratoryjna obejmuje chemiczną analizę jakościową kationów i anionów. Jako literaturę przygotowawczą polecamy J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, t.1, Wyd. PWN 2015 (lub wcześniejsze wydania). Bardziej szczegółowe informacje na temat organizacji zawodów finałowych zostaną podane wkrótce.

Uczestników oraz ewentualnych opiekunów potrzebujących noclegów na czas trwania Konkursu prosimy o rezerwację noclegów indywidualnie, bezpośrednio w hostelach/hotelach (im szybciej, tym lepiej). Linki do wybranych tańszych miejsc noclegowych w Toruniu znaleźć można niżej. W razie potrzeby służymy pomocą.

 

16.01.2018

Po rozpatrzeniu odwołań Komisja Konkursowa postanowiła zakwalifikować do finału Konkursu dodatkowo dwoje uczniów. Lista osób zakwalifikowanych do finału Konkursu została uaktualniona:

Lista osób zakwalifikowanych do finału Konkursu

3.01.2018

Do finału Konkursu zakwalifikowano osoby, które uzyskały 60 najlepszych wyników w etapie rejonowym. Tegoroczny próg kwalifikacji wynosił 55 pkt.

W dniu dzisiejszym do godzin wieczornych na adresy mailowe podane w zgłoszeniach zostaną przesłane szczegółowe wyniki wraz z punktacją za poszczególne zadania. Jesli ktoś nie otrzyma wyników do godz. 8 rano w dniu jutrzejszym, proszę o wiadomość na email: ikoter@umk.pl

 

22.12.2017

Wyniki etapu rejonowego ukażą się 3 stycznia 2018 r. do godz. 12:00.

12.12.2017

W zakładce Zadania znajdują się zadania etapu rejonowego tegorocznego konkursu wraz z przykładowymi rozwiązaniami.

1.12.2017

Poniżej znajduje się plik do pobrania z Oświadczeniem pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna ucznia biorącego udział w konkursie. Podpisane oświadczenie należy przynieść ze sobą na etap rejonowy konkursu lub przesłać jego skan  maksymalnie do tygodnia po zakończeniu II etapu konkursu. 

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna (docx)

Oświadczenie pełnoletniego uczestnika lub rodzica/opiekuna (pdf, podwójny)

23.11.2017

Minął termin przesyłania zgłoszeń do bieżącej edycji Konkursu. Osoby, które chciałyby jeszcze wziąć udział w Konkursie, a nie przesłały zgłoszenia, proszę o kontakt mailowy.  Do 26 listopada postaramy się ustalić ostateczną listę ośrodków, w których odbędzie się etap rejonowy Konkursu. Po tym terminie do wszystkich uczestników zostaną przesłane informacje szczegółowe dotyczące tego etapu.

Etap II (rejonowy) odbędzie się w wyznaczonych ośrodkach 9.12.2017 (sobota) w godz. 10:00-13:00.

6.11.2017

Terminarz 54. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego w roku szkolnym 2017/2018:

do 17.11.2017I etap (szkolny)
do 22.11.2017Przesłanie zgłoszeń uczniów do etapu rejonowego
9.12.2017II etap (rejonowy) - pisemny
9-10.03.2018III etap (finał Konkursu) - część pisemna i laboratoryjna

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać najpóźniej do 22 listopada 2017 r. na adres: izabela.koter@umk.pl

Opłatę zgłoszeniową (20 zł/osobę) należy wpłacić do 22 listopada na konto:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wydziału Chemii UMK
BANK PKO BP S.A. II o/Toruń
ul. Grudziądzka 4, 87-100 Toruń
nr konta: 43 1020 5011 0000 9602 0090 2882

z dopiskiem Konkurs Chemiczny (+ imię i nazwisko uczestnika lub nazwa szkoły i liczba uczniów).

Lista miejsc przeprowadzenia II etapu Konkursu (uzupełniana na bieżąco) jest zamieszczona w zakładce Organizatorzy.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy: izabela.koter@umk.pl 

 


7.07.2017

Zwycięzcami 53. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego zostali:

I miejsce:  Piotr Dąbrowski - II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie, opiekun: Teresa Kołogrecka-Bajek

II miejsce: Rafał Ćwiek - Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, opiekun: Dymitr Malec

III miejsce: Maciej Kępczyński - V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie, opiekun: Krzysztof Kuśmierczyk

Komitet Główny Konkursu postanowił przyznać również tytuły Laureata Konkursu uczestnikom, którzy uzyskali co najmniej 80% możliwych do uzyskania punktów łącznie w obu etapach:

4. El-Ayachi Jr. Stitou - LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, opiekun: Ludmiła Szterenberg  oraz ex-aequo

Albert Juszczyk - Zespół Szkół UMK w Toruniu, opiekun: Małgorzata Augustynowicz-Kłyszewska

6. Aleksander Goździewski - Zespół Szkół UMK w Toruniu, opiekun: Małgorzata Augustynowicz-Kłyszewska

7. Dominik Cieśliński - Zespół Szkół UMK w Toruniu, opiekun: Małgorzata Augustynowicz-Kłyszewska

8. Natalia Pizon - II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie, opiekun: Teresa Kołogrecka-Bajek

9. Krzysztof Jurdziński - LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, opiekun: Ludmiła Szterenberg

10. Gustaw Laskowski - I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois w Koszalinie, opiekun: Danuta Miotk

Gratulujemy wszystkim uczestnikom finału uzyskanych wyników!

Pełne wyniki zawodów finałowych znajdują się tutaj

 

23.03.2017

W zakładce Zadania zostały zamieszczone zadania obliczeniowe zawodów finałowych bieżacej edycji Konkursu wraz z przykładowymi rozwiązaniami.

 

8.03.2017

Plan zawodów finałowych w dniach 10-11 marca

piątek, 10 marca

11:30-13:00 - hol koło Adytorium I i II - sesja posterowa członków studenckich kół naukowych działających na naszym Wydziale - serdecznie zapraszamy do rozmowy przy kawie i herbacie z naszymi studentami na temat ich przedsięwzięc naukowych

13:45 - wpuszczanie uczestników na salę - hol przy Audytorium I

14:00 - rozpoczęcie Konkursu przez przedstawicieli władz Dziekańskich oraz patrona konkursu - przestawiciela Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

14:15-17:15 - część teoretyczna Konkursu oraz spotkanie nauczycieli/opiekunów z Dziekanem WCh, przedstawicielami kół naukowych i Biura Karier UMK

17:30-18:15 - dla chętnych uczniów spotkanie ze studentami Wydziału, absolwentami i przedstawiecielem Biura Karier UMK

sobota 11 marca

8:45 - wpuszczanie finalistów na część laboratoryjną - laboratoria dydaktyczne WCh

9:00-12:00 - część laboratoryjna Konkursu (obowiązują fartuchy laboratoryjne)

12:00 - zakończenie zawodów finałowych.

 

16.02.2017

Przypominamy, że część laboratoryjna obejmuje chemiczną analizę jakościową (kationy i aniony oraz ich mieszaniny). Jako literaturę przygotowawczą polecamy J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, t.1, Wyd. PWN 2015 (lub wcześniejsze wydania).

Prosimy również Finalistów, którzy z różnych powodów nie będą uczestniczyli w zawodach finałowych, o poinformowanie o tym fakcie Organizatorów.

 

20.01.2017

Po rozpatrzeniu odwołań Komisja Konkursowa postanowiła przyznać dodatkowe punkty Krzysztofowi Mirowskiemu oraz Maciejowi Czajkowskiemu. Lista osób zakwalifikowanych do finału Konkursu została uaktualniona:

Lista osób zakwalifikowanych do finału 53. edycji Konkursu: Finaliści

5.01.2017

Na adresy e-mail podane w zgłoszeniach zostaną w dniach 5-6 stycznia przesłane szczegółowe wyniki uczestników. Do finału zakwalifikowana 61 osób z najwyższymi wynikami. Próg kwalifikacji do finału wynosił 54%.

Przypominamy, że uczestnikom przysługuje prawo do odwołania w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Odwołania z uzasadnieniem można przesyłać w formie listownej lub e-mail do 13.01.2017

Finał Konkursu odbędzie się na Wydziale Chemii UMK w Toruniu w dniach 10-11 marca 2016 r.
Część pisemna - piątek 10 marca, godz. 14:00-17:00
Część laboratoryjna - sobota 11 marca, godz. 9:00-12:00 (jedna tura)

Szczegóły dotyczące zawodów finałowych zostaną podane w najbliższym czasie.

Uczestników oraz ewentualnych opiekunów potrzebujących noclegów na czas trwania Konkursu prosimy o rezerwację noclegów indywidualnie, bezpośrednio w hostelach/hotelach (im szybciej, tym lepiej).
Ze swojej strony polecamy m.in. (obiekty różnią się ceną i lokalizacją):
Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży: pokoje 2-6-osobowe, możliwość dokupienia śniadań, w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Dworca Wschodniego PKP, Galerii Copernicus, bezpośredni dojazd na Wydział Chemii linią tramwajową
link: http://mcsm.torun.pl/?lang=pl

Dom Pielgrzyma, ul. św. Józefa 23/35, bardzo blisko UMK, bezpośredni dojazd z Dworca Głównego PKP autobusem linii 11, budynek dwa lata temu przeszedł gruntowny remont
link: http://www.dompielgrzymawtoruniu.pl/

Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. św. Józefa 26, bardzo blisko UMK, bezpośredni dojazd z Dworca Głównego PKP autobusem linii 11
link: http://www.ssm.zsmeie.torun.pl/

oraz inne miejsca hotelowe i hostelowe w Toruniu, do znalezienia w Internecie.

***

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać najpóźniej do 2 grudnia 2016 r. na adres: izabela.koter@umk.pl

Zgoda pełnoletniego ucznia/opiekuna na przetwarzanie danych

Informacje na temat I etapu Konkursu


Opłatę zgłoszeniową (20 zł/osobę) należy wpłacić najpóźniej do 5 grudnia na konto:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wydziału Chemii UMK
BANK PKO BP S.A. II o/Toruń
ul. Grudziądzka 4, 87-100 Toruń
nr konta: 43 1020 5011 0000 9602 0090 2882

z dopiskiem Konkurs Chemiczny (+ imię i nazwisko uczestnika lub nazwa szkoły i liczba uczniów).

Lista miejsc przeprowadzenia I etapu Konkursu (uzupełniana na bieżąco) jest zamieszczona w zakładce Organizatorzy. W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt mailowy: izabela.koter@umk.pl 

W chwili obecnej ustalana jest ostateczna lista ośrodków rejonowych. W piątek 2 grudnia w godzinach popołudniowych na adresy mailowe podane w zgłoszeniach zostaną przesłane informacje na temat I etapu Konkursu.