Jesteś tutaj

-A +A

Kolejne wyróżnienie dla doktorantki z Zespołu Membran i Technik Membranowych

Mgr Ewelina Chrzanowska, doktorantka z Zespołu Membran i Technik Membranowych (Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów) została wyróżniona II nagrodą w konkursie na  najlepszy poster, podczas XIV Ogólnopolskiej Szkoły Membranowej "Od badań podstawowych do wdrożeń". W konkursie oceniono w sumie 15 posterów, nagradzając 4 najlepsze.

MOTOR finansowany z NCBR-u

Z przyjemnością informujemy, że nasz Wydział otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 735 tys. zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu MOTOR – pęd studentów Wydziału Chemii UMK do rozwoju kompetencji niezbędnych dla kadr przemysłu MOTORyzacyjnego. Uzyskane środki finansowe to niepowtarzalna szansa dla studentów kierunku CHEMIA na podniesienie kompetencji niezbędnych do zatrudnienia w przemyśle motoryzacyjnym.

Uzyskana dotacja finansowa z NCBR pozwoli na pokrycie  kosztów branżowych szkoleń certyfikowanych i zawodowych oraz kosztów staży zawodowych studentów w przemyśle motoryzacyjnym obejmujących m.in. wynagrodzenie stażysty, zwrot kosztów zakwaterowania i dojazdów, honoraria dla opiekunów praktyk z ramienia firm.

Program projektu przygotowano we współpracy z głównym pracodawcą – grupą BORYSZEW.

Wyjazd do Czech z nagrodami dla doktorantek Wydziału Chemii

Centrum Innowacji Membran Czeskiej Platformy Membranowej zorganizowało w dniu 18 października "Workshop of Students' Presentation" w Straży pod Ralskem (Czechy). W warsztatach wzięło udział ponad 25 studentów i doktorantów z uczelni czeskich, słowackich i polskich, prezentując rezultaty swoich prac naukowych w formie komunikatów ustnych i posterów. Prezentacje ustne były oceniane osobno dla osób rozpoczynających doktorat (doktoranci 1. i 2. roku) oraz osobno dla osób z zaawansowanymi doktoratami (doktoranci od 3. roku doktoratu). Wydział Chemii UMK w Toruniu reprezentowany był przez mgr Ewelinę Chrzanowską (II rok studiów doktoranckich) i mgr Edytę Rynkowską (IV rok studiów doktoranckich).

Z medalem Central European Group for Separation Sciences

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. R. Gadzała-Kopciuch, prof. UMK została uhonorowana medalem Central European Group for Separation Sciences za zaangażowanie i wsparcie organizacji serii konferencji z zakresu technik separacyjnych. Wręczenie medalu odbyło się w Wiedniu podczas 23rd International Symposium on Separation Sciences (ISSS 2017).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Strony

Subskrybuj web.chem.umk.pl RSS