Jesteś tutaj

-A +A

Osiągnięcia naukowe Wydziału

 
 
 
Lp.Nr patentu PLAutorTytuł patentu
2017
1.224548 B1Ścianowski Jacek
Pacuła Agata
Sposób wytwarzania nowych, mono- i bicyklicznych terpenowych pochodnych ditellurydów i tellurydów
2.402359 B1Wasiniak Bartłomiej
Łukaszewicz Jerzy P.
Sposób wytwarzania porowatego polimeru nadrukowanego cząsteczkowo
2016
3.223406Szymańska IwonaNowe karboksylanowe związki miedzi(I) z pentafluoropropionianem i 4,4-dimetylo-4-sila-1,6-heptadienem oraz sposób ich wytwarzania
4.221583Szymańska IwonaNowe karboksylanowe związki miedzi(II) z etyloaminą oraz sposób ich wytwarzania
5.221057 B1Garman Krzysztof
Olewnik Ewa
Czerwiński Wojciech
Nowaczyk Jacek
Sposób modyfikowania właściwości powierzchniowych glinek smektycznych
6.222535 B1Kucińska Anna
Łukaszewicz Jerzy
Sposób wytwarzania nanoporowatych węgli aktywnych o wysokiej zawartości azotu
7.221056 B1Garman Krzysztof
Olewnik Ewa
Czerwiński Wojciech
Nowaczyk Jacek
Sposób modyfikowania właściwości powierzchniowych glinek smektycznych
8.221395Piszczek Piotr
Bętlewski Adam
Grodzicki Antoni
Jędrzejczyk Waldemar
Jakubiak Jerzy
Różycki Henryk
Sposób wytwarzania nanometrycznych warstw metalicznego srebra na podłożach tytanowych
z zastosowaniem metody chemicznego osadzania z fazy gazowej z wykorzystaniem połączenia kompleksowego 3,3-dimetylobutalanu srebra(I) z trietylofosfanem
9.221341 B1Olejniczak Andrzej
Cyganiuk Aleksandra W.
Łukaszewicz Jerzy P.
Sposób wytwarzania polifenoli
2015
10.218774Andryszewski Tomasz
Czerwiński Wojciech
Dominiczak Piotr
Nowaczyk Jacek
Olewnik Ewa
Garman Krzysztof
Nowe poli[1,1-dietylo-1H-silole] z ugrupowaniami alifatycznymi lub aromatycznymi oraz sposób ich wytwarzania
11.218794Andryszewski Tomasz
Czerwiński Wojciech
Dominiczak Piotr
Nowaczyk Jacek
Olewnik Ewa
Garman Krzysztof
Nowe niesymetrycznie (3,4) podstawione poli[1,1-dimetylo-1H-silole] z ugrupowaniami alifatycznymi lub alifatyczno-aromatycznymi oraz sposób ich wytwarzania
12.218773Andryszewski Tomasz
Czerwiński Wojciech
Dominiczak Piotr
Nowaczyk Jacek
Olewnik Ewa
Garman Krzysztof
Nowe poli[1,1-dipentylo-1H-silole] z ugrupowaniami alifatycznymi lub aromatycznymi oraz sposób ich wytwarzania
13.220425Piszczek Piotr
Radtke Aleksandra
Grodzicki Antoni
Sposób wytwarzania nanometrycznych warstw ditlenku tytanu z nowej grupy tetrardzeniowych okso-tertbutanolano-karboksylanów tytanu(IV)
2014
14.218542Andryszewski Tomasz
Czerwiński Wojciech
Gonet Andrzej
Nowakowski Krzysztof
Dominiczak Piotr
Nowaczyk Jacek
Olewnik Ewa
Garman Krzysztof
Nowe kopolimery aromatycznie podstawionego silolu i alifatycznie podstawionego tiofenu
o zmiennym składzie merów oraz sposób ich wytwarzania
15.215809Ziegler-Borowska Marta
Chylińska Marta
Kaczmarek Halina
Nowe monomery styrenowe zawierające układ spirohydantoin 2-indanonu i 2-tetralonu i sposób ich wytwarzania
16.215988Łączkowski Krzysztf
Zaidlewicz Marek
Kmieciak Anna
Nowe terpenowe b-aminoalkohole i sposób ich wytwarzania
17.216510 B1Łakomska Iwona
Fandzloch Marzena
Nowy monojądrowy kompleks platyny(II) z 5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pirymidyną
i sposób jego wytwarzania
18.217559Piszczek Piotr
Muchewicz Żaneta
Różycki Henryk
Sposób wytwarzania nanometrycznych warstw ditlenku tytanu o działaniu bakteriobójczym metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej z wykorzystaniem heksa-µ3-okso-di-µ3-akwa-heksa-µ-2,2-dimetylopropioniano-heksa-µ-izobutanolano-cykloheksatytanu(IV)
19.218568Andryszewski Tomasz
Czerwiński Wojciech
Gonet Andrzej
Nowakowski Krzysztof
Dominiczak Piotr
Nowaczyk Jacek
Olewnik Ewa
Garman Krzysztof

Nowe kopolimery alifatycznie podstawionego silolu i aroamatycznie podstawionego tiofenu
o zmiennym składzie merów oraz sposób ich wytwarzania

20.217353 B1Łakomska Iwona
Fandzloch Marzena
Nowe kompleksy platyny(II) z 5,7-ditertbutylo-1,2,4-triazolo-[1,5-a]pirymidyną i sposób ich wytwarzania
21.217556Szymańska Iwona B.Nowe karboksylanowe związki miedzi(II) z tert-butyloaminą oraz sposób ich wytwarzania
2013
22.214846Buszewski Bogusław
Kosobucki Przemysław
Studzińska Sylwia
Sposób oznaczania cieczy jonowych za pomocą chromatografii jonowej
23.214271Szłyk Edward
Szczęsny Robert
Nowe związki srebra(I) sililowanymi karboksylanami i trifenylofosfiną oraz sposób ich wytwarzania
24.213600Szłyk Edward
Barwiołek Magdalena
Nowe związki palladu(II) z węglowodorami nienasyconymi oraz sposób ich wytwarzania
25.215215Ziegler-Borowska Marta
Bosiak Mariusz J.
Zaidlewicz Marek
Kwas 2-amino-6-dihydroksyborylo-1,2,3,4-tetrahydronaftaleno-2-karboksylowy i sposób jego wytwarzania
26.213461Buszewski Bogusław
Kosobucki Przemysław
Studzińska Sylwia
Sposób oznaczania cieczy jonowych za pomocą technik elektromigracyjnych
27.214842Buszewski Bogusław
Kosobucki Przemysław
Studzińska Sylwia
Sposób oznaczania cieczy jonowych za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
2012
28.212340Richert Monika
Piszczek Piotr
Grodzicki Antoni
Nowy tetra-µ3-oksotetra-µ-dikarboksylano-tertbutyloacetylo-µ-izopropanolanocyklotetratytan(IV)
29.212338Piszczek Piotr
Radtke Aleksandra
Grodzicki Antoni
Nowe poli-bis-(1,2-dikarboksylanoalkino)-oksocyrkonu(IV) oraz sposób ich wytwarzania
30.210576Czerwiński Wojciech
Andryszewski Tomasz
Kaczor Daniel
Nowy poli[di-1-heptynodimetylosilan] oraz sposób jego wytwarzania
31.212339Richert Monika
Piszczek Piotr
Grodzicki Antoni
Nowy di-µ-okso-µ-dikarboksylanometyloacetylo-µ-izopropanolanoditytan(IV) oraz sposób jego wytwarzania
32.212944Szłyk Edward
Szymańska Iwona
Sposób wytwarzania połączeń miedzi(I) z pentafluoropropionianem i winylotrialkilosilanami
33.210577Andryszewski Tomasz
Czerwiński Wojciech
Kaczor Daniel
Nowy poli[dimetylobis(fenyloetynylo)silan] oraz sposób jego wytwarzania
2011
34.208722Buszewski Bogusław
Ligor Tomasz
Nowaczyk Jacek
Ligor Magdalena
Czerwiński Wojciech
Schubert Jochen
Miekisch Wolfram
Element sorpcyjny do selektywnej mikroekstrakcji związków biologicznie czynnych
35.208918Czerwiński Wojciech
Malinowski Rafał
Andryszewski Tomasz
Nowe poli(3-alkilotiofeny) z grupą fosfinową oraz sposób ich wytwarzania
36.208915Czerwiński Wojciech
Andryszewski Tomasz
Malinowski Rafał
Nowe poli(3-alkilotiofeny) z ugrupowaniem winylowo-naftalenowym oraz sposób ich wytwarzania
37.209365Piszczek Piotr
Grodzicki Antoni
Radtke Aleksandra
Tetra(1,3-(dikarboksylanotertbutylo)acetonian)cyrkonu(IV) oraz sposób jego wytwarzania
38.208919Czerwiński Wojciech
Malinowski Rafał
Andryszewski Tomasz
Nowe poli(3-alkilotiofeny) z grupą bromometylenową oraz sposób ich wytwarzania
39.208916Czerwiński Wojciech
Andryszewski Tomasz
Malinowski Rafał
Nowe poli(3-alkilotiofeny) z ugrupowaniem winylowo-antracenowym oraz sposób ich wytwarzania
40.210142Szłyk Edward
Szczęsny Robert
Piszczek Piotr
Nowe kompleksy srebra(I) z 2,2'-bipirydylem i fluorowanymi karboksylanami oraz sposób ich wytwarzania
41.210312Olszowy Paweł
Nowaczyk Jacek
Stankiewicz Bartłomiej
Andryszewski Tomasz
Olewnik Ewa
Garman Krzysztof
Czerwiński Wojciech
Nowe pochodne politienylenowinylenu z ugrupowaniami alkilowymi oraz sposób ich wytwarzania
42.208917Czerwiński Wojciech
Andryszewski Tomasz
Malinowski Rafał
Nowe poli(3-alkenotiofeny) oraz sposób ich wytwarzania
2010
43.206514Krzemiński Marek P.Sposób redukcji ketonów alkilowoarylowych
44.206513Krzemiński Marek P.Sposób wytwarzania nowego (1R,2S,3R,5R)-(-)-3-amino-6,6-dimetylo-2-hydroksy-bicyklo[3.1.1]heptanu
45.206530Szłyk Edward
Szymańska Iwona
Szczęsny Robert
Nowy kompleks srebra(I) z trifenylofosfiną i trimetylosilanolem oraz sposób jego wytwarzania
46.206895Kreja Ludwik
Ceynowa Józef
Czerwiński Wojciech
Nowe kopolimery N-winylokarbazolu o fotoemisji światła białego oraz sposób ich wytwarzania