Jesteś tutaj

-A +A

Praktyki zawodowe

Szanowni Państwo,

zgodnie z zarządzeniem nr 100 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu praktyki są integralną częścią planu studiów oraz programu nauczania i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu, jeżeli standardy kształcenia przewidujuą obowiązek odbycia praktyk.

Kierunek chemia:

  • Zgodnie z planem studiów stacjonarnych I-wszego stopnia,   praktyki należy odbyć do końca drugiego roku.

  • Za odbycie praktyki student otrzymuje 4 ECTS.

Kierunek Materiały Współczesnych Technologii, sp. Wielko-i małocząsteczkowe związki organiczne specjalnego przeznaczenia:

  • Zgodnie z planem studiów stacjonarnych I-wszego stopnia,   praktyki należyodbyć do końca szóstego semestru.

  • Za odbycie praktyki student nie otrzymuje pkt. ECTS

 

Szczegółowe informacje dotyczące zawodowych praktyk studenckich na Wydziale Chemii UMK w Toruniu określa stosowny Regulamin.

Regulamin zawodowych praktyk studenckich na Wydziale Chemii UMK w Toruniu

Poniżej, w załącznikach znajdują się niezbędne dokumenty, które należy wypełnić, wyrażając chęć odbycia obowiązkowych, zawodowych praktyk studenckich i dostarczyć do koordynatora praktyk zawodowych.

 

  1. Program Praktyki Zawodowej Str. 1 Str. 2
  2.  Zgoda Zakładu Pracy

 

Zagraniczne praktyki studenckie

Wydziałowym koordynatorem zawodowych praktyk studenckich jest dr Marcin Cichosz Zakład Chemicznych Procesów Proekologicznych, blok B, pok. 229. Tel 056 611 47 87 e-mail: chemik@chem.umk.pl

Dyżur w sprawie praktyk odbywa się we czwartki od 08:00 do 09:00.