Jesteś tutaj

-A +A

Rada Wydziału

Do kompetencji Rady Wydziału należy ustalanie kierunków badań naukowych i polityki osobowej Wydziału, uchwalanie programów nauczania i planów studiów oraz planu rzeczowo-finansowego, ocena działalności władz dziekańskich, występowanie z wnioskiem lub opiniowanie wniosków o przekształcenie, utworzenie lub zniesienie jednostek organizacyjnych na Wydziale oraz o powołanie lub odwołanie kierowników tych jednostek, występowanie z wnioskiem o utworzenie lub zniesienie kierunku kształcenia.

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału

 

Przewodniczący - dziekan
Profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na Wydziale
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Przedstawiciel uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich
Przedstawiciele studentów
 • Krzysztof Dzieszkowski
 • Magdalena Gabryeniak
 • Piotr Gebuza
 • Izabela Goryńska
 • Angelina Milewska
 • Krystian Pańkowski
 • Iwona Tarach
 • Arleta Sieradzka
 • Dominika Szcześniak
 • Paweł Szubaraga
 • Jan Zienkiewicz
Przedstawiciele związków zawodowych