Jesteś tutaj

-A +A

Rekrutacja 2017/2018

KIERUNKI STUDIÓW

ZASADY REKRUTACJI

TERMINARZ REKRUTACJI

 

Kierunki studiów

 

 

Zasady rekrutacji

     Kierunki stacjonarne pierwszego stopnia (s1):
 
    CHEMIA, CHEMIA KOSMETYCZNA, CHEMIA MEDYCZNA, CHEMIA I TECHNOLOGIA ŻYWOŚCI
 
Zasady kwalifikacji: konkurs świadectw dojrzałości. Kandydat wskazuje jeden z poniższych przedmiotów, który ma być uwzględniony w procesie rekrutacji.
 
Wymagane przedmioty
Nowa matura
Stara matura
    chemia
    matematyka
    fizyka
    fizyka i astronomia
    biologia
    informatyka
    chemia
    matematyka
    fizyka z astronomią
    biologia

Więcej na temat przeliczników punktów oraz obliczania wyniku postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronie:

chemia https://irk.umk.pl/2017/katalog.php?op=info&id=06510205&kategoria=

chemia kosmetyczna https://irk.umk.pl/2017/katalog.php?op=info&id=06510285&kategoria=

chemia medyczna https://irk.umk.pl/2017/katalog.php?op=info&id=06510206&kategoria= 

chemia i technologia żywności https://irk.umk.pl/2017/katalog.php?op=info&id=06510202&kategoria=
 

     MATERIAŁY WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII

Zasady kwalifikacji: konkurs świadectw dojrzałości. Kandydat wskazuje jeden z poniższych przedmiotów, który ma być uwzględniony w procesie rekrutacji.

Wymagane przedmioty
Nowa matura
Stara matura
    chemia
    matematyka
    fizyka
    fizyka i astronomią
    informatyka
    chemia
    matematyka
    fizyka z astronomią

Więcej na temat przeliczników punktów oraz obliczania wyniku postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronie: https://irk.umk.pl/2017/katalog.php?op=info&id=06510203&kategoria=

 

     TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Zasady kwalifikacji: konkurs świadectw dojrzałości. Kandydat wskazuje jeden z poniższych przedmiotów, który ma być uwzględniony w procesie rekrutacji.

 

Wymagane przedmioty
Nowa matura
Stara matura
    chemia
    matematyka
    biologia
    geografia
    fizyka
    informatyka
    chemia
    matematyka
    biologia
    geografia
    fizyka
    informatyka
Zasady przeliczania punktów, jak również obliczanie wyniku postępowania kwalifikacyjnego są idenntyczne jak dla pozostałych kierunków stacjonarnych pierwszego stopnia.
   
 
 
Kierunki stacjonarne drugiego stopnia (s2):
 
    CHEMIA, CHEMIA KOSMETYCZNA, CHEMIA - studia prowadzone w języku angielskim
 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia dokumentów. Więcej informacji znajdziesz na stronie:

chemia https://irk.umk.pl/2017/katalog.php?op=info&id=06510305&kategoria=

chemia kosmetyczna https://irk.umk.pl/2017/katalog.php?op=info&id=06510385&kategoria=

chemia - studia prowadzone w języku angielskim https://irk.umk.pl/2017/katalog.php?op=info&id=06550305&kategoria=

 

    CHEMIA KRYMINALISTYCZNA - NOWY KIERUNEK!!!

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:

  • tytuł licencjata, inżyniera lub równoważny kierunku chemia,
  • licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny kierunku chemie kosmetyczna, chemia i technologia żywności, materiały współczesnych technologii, biologia, biologia sądowa, ochrona środowiska, farmacja, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria środowiskowa, inne pokrewne,
  • tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny makrokierunku, w skład którego wchodzi jeden z wyżej wymienionych kierunków studiów.

 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 

    Kierunki niestacjonarne pierwszego stopnia (n1)

    CHEMIA, CHEMIA KOSMETYCZNA, CHEMIA ŻYWNOSCI

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia dokumentów. Więcej informacji znajdziesz na stronie:

chemia https://irk.umk.pl/2017/katalog.php?op=info&id=06520205&kategoria=

chemia kosmetyczna https://irk.umk.pl/2017/katalog.php?op=info&id=06520285&kategoria=

chemia żywności https://irk.umk.pl/2017/katalog.php?op=info&id=06520201&kategoria=

 

    Kierunki niestacjonarne drugiego stopnia (n2)

    CHEMIA, CHEMIA KOSMETYCZNA

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia dokumentów. Więcej informacji znajdziesz na stronie:

chemia https://irk.umk.pl/2017/katalog.php?op=info&id=06520305&kategoria=

chemia kosmetyczna https://irk.umk.pl/2017/katalog.php?op=info&id=06520385&kategoria=

 

 

ETAPY REKRUTACJISTUDIA STACJONARNE
I STOPNIA
STUDIA STACJONARNE
II STOPNIA
STUDIA NIESTACJONARNE
I i II STOPNIA
I NABÓR

Rejestracja/wniesienie opłaty rekrutacyjnej

29.05.2017 - 10.07.2017 do godz. 23:5929.05.2017 - 30.07.2017 do godz. 23:5929.05.2017 - 04.09.2017 do godz. 14:59
OGŁOSZENIE WYNIKÓW

I etap

Ogłoszenie list zakwalifikowanych

Składanie dokumentów

 

13.07.2017, godz. 14:00

14.07.2017 - 19.07.2017

 

03.08.2017, godz. 14:00

04.08.2017 - 08.08.2017

 

07.09.2017, godz. 14:00

20.06.2017 - 04.09.2017 do godz. 14:59

II etap

Ogłoszenie list zakwalifikowanych

Składanie dokumentów

 

21.07.2017, godz. 14:00

22.07.2017 - 25.07.2017

III etap

Ogłoszenie list zakwalifikowanych

Składanie dokumentów

 

27.07.2017, godz. 14:00

28.07.2017 - 31.07.2017

II NABÓR/PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI W RAMACH I NABORU
Rejestracja/wniesienie opłaty rekrutacyjnej11.08.2017 - 16.09.2017 do godz. 23:5917.08.2017 - 16.09.2017 do godz. 23:5905.09.2017 - 02.10.2017, godz. 14:59
OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie list zakwalifikowanych

Składanie dokumentów

20.09.2017, godz. 14:00

21.09.2017 - 25.09.2017

20.09.2017, godz. 14:00

21.09.2017 - 25.09.2017

05.10.2017, godz. 14:00

05.09.2017 - 02.10.2017 do godz. 14:59

 

UWAGA! Uruchomienie kierunków na studiach niestacjonarnych będzie następować po osiągnięciu na danym kierunku minimalnego limitu przyjęć.