Jesteś tutaj

-A +A

Stypendia

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2014/2015

Od roku akademickiego 2014/2015 wnioski dotyczące wsparcia materialnego należy złożyć drogą elektroniczną, przez systemowy generator wniosków.

Student Wydziału Chemii może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

1.  stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki;

2.   stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

3.   stypendium rektora dla najlepszych studentów;

4.   zapomogi.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków oraz wykaz potrzebnych dokumentów znajduje się na www.stypendia.umk.pl.

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna na rok akademicki 2014/2015

e-mail: samorzad.chemia.umk.pl@gmail.com 

1.Angelina Milewska
przewodnicząca    
e-mail 251014@stud.umk.pl 
dyżur: czwartek 11.00-12.00
2.Klaudia Walecka
wiceprzewodnicząca 
e-mail:  251074@stud.umk.pl
dyżur: wtorek od 14.00-15.00 
3.mgr Magdalena Walenciak 
członek komisji  (pracownik UMK) 
e-mail: magdaw@chem.umk.pl

 

Dyżury Samorządu Studenckiego w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015

Kontakt telefoniczny:  603-691-195

Poniedziałek od 11.00 – 12.00 - Karol Floryński

Wtorek od 14.00-15.00 - Klaudia Walecka

Środa 12.00-13.00 - Paulina Racka

Czwartek 11.00-12.00 - Angelina Milewska

Piątek 12.00-13.00 - Anita Kwiatkowska

Dziekanat studencki: tel. 56 611 47 26 
poniedziałek oraz od środy do
  piątku w godzinach od 11.00 – 14.30

 

Stupendia Ministra za wybitne osiągnięcia - studenci

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia - doktoranci