Jesteś tutaj

-A +A

Zespół Administracyjno-Gospodarczy

tel. (56)-611-43-33
tel./fax (56)-611-43-34


 

Kierownik:
   
dr Mariusz Walczyk
    tel.: (56) 611-20-62
    e-mail:mwalczyk@umk.pl
    Pokój nr 76
 

Pracownicy:
   
 mgr Joanna Kraśniewska

    tel. (56)-611-43-33
    e-mail:joannakra@umk.pl
    Pokój nr 77


    Katarzyna Gajda

    tel. (56)-611-43-33
    e-mail:kasiag@umk.pl
    Pokój nr 77


    Marek Szaładziński

    tel./fax (56)-611-43-34
    e-mail:szalm@umk.pl
    Pokój nr 77

 

Zaopatrzenie:
e-mail: zaopatrzenie.chem@umk.pl

Zamówienia są realizowane po dostarczeniu formularza:

na adres zaopatrzenie.chem@umk.pl lub osobiście do pokoju nr 77.

Uwaga: Proszę o dokładne podanie wszystkich informacji wymaganych w formularzu, ułatwi to i przyspieszy realizację zamówienia

Część zleceń realizowana jest poprzez system SEZAM (http://sezam.umk.pl/) i wymaga elektronicznego podpisu dysponenta środków.

Uwaga: Jeżeli zamówienie jest realizowane ze środków GRANTU należy wskazać kategorię z planu rzeczowo finansowego:

GRANTY - WYNAGRODZENIA
GRANTY - USŁUGI
GRANTY - INNE KOSZTY
GRANTY - KOSZTY POŚREDNIE

Warsztaty

Zespół warsztatów Wydziału Chemii oprócz bieżącej obsługi technicznej obiektów Wydziału Chemii wykonuje unikalne elementy aparatury naukowo-badawczej oraz dokonuje napraw urządzeń, dla których brak jest autoryzowanego serwisu. 

Z naszych usług korzystają również inne jednostki Uniwersytetu. Do prac unikalnych wykonywanych jedynie w warsztatach Wydziału Chemii można zaliczyć :

 • warsztat szklarski
  • wykonywanie i naprawa aparatury ze szkła laboratoryjnego
 • warsztat elektroniczny
  • instalacja systemów alarmowych
  • naprawa aparatury elektronicznej
 • warsztat elektryczny
  • naprawa aparatury elektrycznej
  • naprawa instalacji elektrycznej
 • warsztat mechaniczny
  • frezowanie:
   • głowic silników samochodów osobowych (panowanie)
   • drobnych elementów
  • toczenie:
   • tarcz hamulcowych, bębnów do samochodów osobowych
   • tulejek, wałków
   • komutatorów do silników elektrycznych
  • szlifowanie:
   • sitek i noży do maszynek do mięsa
   • noży do heblarek i równiarek
   • płaszczyzn
  • spawanie elektryczne drobnych elementów stalowych (kątowniki, płaskowniki, profile)
  • spawanie gazowe (acetylen, propan-butan) drobnych elementów z miedzi, mosiądzu
  • prace mechaniczne:
   • naprawa pomp próżniowych
   • wykonywanie stelaży pod aparaturę laboratoryjną
   • wykonywanie aparatury laboratoryjnej